پایگاه اطلاع رسانی آیت الله واعظ موسوی

استاد حوزه علمیه قم

مطالب بخش " مصاحبه " بایگانی مطالب سایت

:

وجود مشايي در كابينه غيرقابل قبول است

حجت‌الاسلام سيد محمد واعظ موسوي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در تبريز افزود: كسي كه حساسيت‌هاي عمومي را برانگيخته و سخنان وي مورد اعتراض نخبگان، مراجع و ليدرهاي فكري نظام است نبايد در كابينه دهم حضور داشته باشد. وي اضافه كرد: انتخاب ‌‌مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور اشكال بزرگي براي آقاي احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود و اين امر در افكار عمومي خوشايند نخواهد بود. ‌واعظ موسوي تصريح كرد: آقاي احمدي‌نژاد اگر در اين زمينه تجديدنظر نكنند به افكار عمومي و علمي دين بي‌اعتنايي كرده و براي نقطه نظرات دلسوزان و وفاداران نظام ارزش قائل نشده‌اند. وي در ادامه با اشاره به سخنان هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه، وي را داراي سابقه طولاني در انقلاب و پيش انقلاب ارزيابي كرد و اظهار داشت: انتظار از ايشان براي براي حل بحران بيش از اين بود. عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: آقاي هاشمي در طول سال‌هاي مبارزاتي خود نشان دادند كه همراه ولايت بود و در همه بحران‌هايي كه در كشور تا امروز به وجود آمد، هميشه به عنوان فردي توانمند در ...

:

ﺑﺎزار اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط دو ﺳویه ﺑﺎزار و ﺣوزهھﺎی ﻋﻠﻣیه ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽﺷود

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ ﻣﻮﺳﻮی، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد. وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود: ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ھﺮ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ، اﻋﻢ از ﺑﺎزاری و ﻏﯿﺮ ﺑﺎزاری، ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﻔﺒﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺖ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺑﻖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﺑﺎزاری ﻣﺴﺠﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزار اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ. ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻋﻆ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزاریھﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﮐﺴﺒﺸﺎن از ﻣﺴ...

:

شيعه و سني با تبعيت از رهبري دست رد به سينه مستكبران مي‌زنند

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد واعظ موسوي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به شهادت جمعي از فرماندهان سپاه پاسداران، مردم بومي و سران طوايف بلوچ در عمليات تروريستي سيستان در سخناني اظهار داشت: دشمنان از وحدت و يكپارچگي شيعه و سني به شدت هراس دارند و از هر راهي درصدد بر هم زدن اين وحدت ملي و انسجام اسلامي هستند. وي افزود: اين وحشت و نگراني، مستكبران جهاني را وادار به انجام اين اقدامات وحشيانه كرده و خشم و غضب آنها از امنيت و آرامش جمهوري اسلامي ايران، چشمانشان را كور كرده است. استاد برجسته حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: شيعيان و اهل سنت همواره با تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي، دست رد بر سينه مستكبران زده و با حفظ وحدت و آرامش توطئه‌هاي دشمنان و ايادي آنها را خنثي مي‌كنند. واعظ موسوي با بيان اينكه خون پاك شهيدان اين عمليات تروريستي بدون شك سبب رشد و بالندگي انقلاب و نظام اسلامي مي‌شود تصريح كرد: مظلوميت شهيدان سيستان و بلوچستان وحدت شيعه و سني را به ارمغان آورده و اقشار مختلف مردم از طوا...

:

فارسی خواندن نماز واجب به هیچ وجه جایز نیست

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد واعظ موسوی عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت: فارسی خواندن نماز واجب به هیچ وجه جایز نیست؛ اما برخی از فقها فارسی خواندن ادعیه های مستحبی را که در بعضی از نمازهای واجب یا مستحبی وارد شده است، جایز می دانند. وی در ادامه افزود: کسانی هم که به سبب عرب زبان نبودن به زبان عربی مسلط نیستند، باید مراتب ذکر شده در توضیح المسائل مراجع تقلید را رعایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین واعظ موسوی تأکید کرد: کسانی که نمی توانند نماز را عربی بخوانند در مرحله اول باید در نماز جماعت شرکت کنند و اگر نتوانستند در نماز جماعت شرکت کنند در مرحله بعد با ایما و اشاره و اگر نتوانستند به هر شکل که می توانند نماز خود را بخوانند؛ چون نماز واجب ساقط شدنی نیست. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: این مسأله که آیا زبان عربی در خواندن نماز و قرآن موضوعیت دارد یا نه، مسأله جدیدی نیست و بر اساس اعتقادات ما و آنچه در نقل های تاریخی وارد شده است، ائمه طاهرین مسلط به...

:

واکنش استاد واعظ موسوی به اظهارات کواکبيان

رسا: عضو مجلس خبرگان رهبري در واکنش به اظهارات کواکبيان گفت: منافع ملي با دست دادن به زنان اجنبي تأمين نمي شود. حجت‌الاسلام و المسلمين واعظ موسوي، عضو مجلس خبرگان رهبري، گفت: کساني که دست‌دادن با زنان اجنبي را براي حفظ منافع و مصالح نظام ضروري مي‌دانند، بايد به اين سؤ‌ال پاسخ دهند که چه مصلحت و ضرورتي وجود دارد تا هر شخصيتي در هر مقامي که باشد، بخواهد براي آن با زنان اجنبي دست دهد. وي در ادامه افزود: افزون بر اين درباره اين موضوع شبهه وجود دارد که بايد گفت؛ نظام ما تا چه اندازه بايد ضعيف و ذليل شده باشد که حفظ و بقاي آن منوط به دست‌دادن با يک زن اجنبي باشد. عضو مجلس خبرگان رهبري تأکيد کرد: منسوب‌کردن چنين فتاوايي به فقها و مجتهدان بايد با ذکر نام و نشاني صورت گيرد که بنده هم تا‌کنون چنين فتوايي سراغ نداشته و نديده‌ام. استاد حوزه علميه قم در پاسخ به اين سؤ‌ال که نسبت‌دادن چنين فتاوايي به فقها و مجتهدان با چه اهدافي صورت مي‌گيرد، بيان داشت: ظاهراً کساني که چنين فتاوايي را به فقها و مجتهدان نس...

:

حوزه علميه براي جذب طلاب جديد به تحقيقات محلي اهميت دهد

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد واعظ موسوي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، پيرامون جذب طلاب جديد براي تحصيل در حوزه هاي علميه گفت: براي گزينش طلاب جديد نبايد به امتحانات ورودي حوزه و مصاحبه هاي مرسوم اكتفا شود؛ بلكه بايد كساني از سوي حوزه مأموريت پيدا كنند تا با حضور در محل زندگي و محيطي كه طلبه در آن رشد كرده است از نزديك تحقيقاتي را در اين زمينه داشته باشند. وي ادامه داد: مسأله تحقيقات در حوزه ها بايد مانند ساير نهادهاي كشوركه براي جذب نيرو در آن دقت به خرج مي دهند، جدي گرفته شود. عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به مشخص نبودن اهداف طلبگي براي بيشتر علاقه مندان به دروس حوزوي خاطر نشان كرد: افرادي كه مي خواهند وارد حوزه هاي علميه شوند به سبب تحقيق نكردن در اين باره و آشنا نبودن با فضاي حوزه دچار تضادهاي مي شوند و احساس مي كنند، توقعاتي كه نسبت به حوزه و برنامه هاي آن داشته اند، برآورده نشده است؛ از اين رو بايد كساني باشند تا اين عزيزان را راهنمايي كرده و اين گونه ...

:

معاصرت، حجاب مشاهده تحول است

رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه فرارسيدن سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با هوشياري امسال را«سال نوآوري و شکوفايي» نام نهادند.  ايشان چندي پيش در ديدار مسؤولان و نخبگان حوزه‌هاي علميه نيز بر ضرورت تحول و مديريت آن در حوزه‌هاي علميه تأکيد کردند و خواستار تغييراتي در زمينه‌هاي آموزشي، مديريتي و تبليغي در کشور شدند.  تلفيق اين دو محور مهم و اساسي، ما را بر آن داشت تا در قالب گفت‌وگوهايي، ديدگاه‌هاي مسؤولان و فضلاي برجسته حوزه را انعکاس دهيم تا به عزم جدي و همگاني حوزه علميه در زمينه تحول، نوآوري و در نتيجه شکوفايي روزافزون کمک كنيم.  گفت‌‌وگوي پيش رو، ديدگاه‌هاي حجت‌الاسلام سيد محمد واعظ موسوي، عضو دبيرخانه نشست دوره‌اي اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم و عضو مجلس خبرگان رهبري در زمينه تحول در حوزه علميه است.  حجت‌الاسلام واعظ موسوي از اساتيد برجسته سطوح حوزه علميه قم، بيش از بيست سال به تدريس ادبيات و بيش از ده سال به تدريس سطح مشغول است. وي تا کنون چهار دوره رسائل و مکاسب و سه دو...

:

عضو مجلس خبرگان رهبري: تحول در حوزه نيازمند ابزار مناسب است

حجت‌الاسلام سيد محمد واعظ موسوي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا با اشاره به ديدار رهبر معظم انقلاب با حوزويان اظهار داشت: ديدار با رهبر معظم انقلاب و بهره‌مندي از ديدگاه‌هاي ايشان که خود فرزند حوزه‌اند، آرزوي ديرينه و دغدغه بسياري از دلسوزان و مسؤولان حوزه بود. وي با بيان اين‌كه برخي مسائل مطرح شده در بيانات رهبر معظم انقلاب به آرزو بدل شده و شتاب بيشتر در اين باره ضروري است، افزود: در جا زدن گناهي نبخشودني است و حرکت بايد طوري تنظيم شود که افزون بر رفع نيازهاي كنوني، برنامه‌ريزي براي آينده هم در دستور كار قرار گيرد. استاد برجسته حوزه علميه قم در اختيار داشتن ابزار مناسب را زمينه تحول در حوزه دانست و گفت: مديريت در هر نهادي حرف اول را مي‌زند، يعني اگر کارآمد و داراي اختيارات تام باشد و ربه ابزارهاي لازم نيز دسترسي داشته باشد، مي‌تواند جريان‌ها را به سمتي سوق دهد که جلوي بروز بسياري از مشکلات را بگيرد. حجت‌الاسلام واعظ موسوي در ادامه اظهار داشت: ساختار حوزه علميه به شك...

صفحه ۵۰ از ۵۰« بعدی...۱۵۳۰...۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰
تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ میباشد.
وحید مروتی
تماس با طراح
قالب وردپرس