پایگاه اطلاع رسانی آیت الله واعظ موسوی

استاد حوزه علمیه قم

مطالب بخش " حوزوی " بایگانی مطالب سایت

:

ویژگی حوزه تشیع تحول پذیری آن است

به گزارش مرکز خبر حوزه،  عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که درجا زدن گناهی است نابخشودنی، افزود: حرکت باید طوری تنظیم شود که علاوه بر رفع احتیاجات فعلی، برنامه ریزی برای آینده در دستور کار قرار گیرد و این برنامه ریزی با توجه به نیروهای موجود در حوزه کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. استاد حوزه علمیه قم بر توجه و اهتمام بیشتر به قرآن از سوی طلاب تاکید کرد و گفت: مباحث قرآنی اعم از قرائت، تجوید و تفسیر در هیچ پایه ای از پایه ها، درس اصلی نیست، در حالی که این مباحث از مباحث اولیه حوزه است. وی منبع اجتهاد را قرآن و روایات عنوان کرد و افزود: هدف از طلبه شدن فهم قرآن و روایات است و نهایتا باید به آنجا برسد. حجت الاسلام و المسلمین واعظ موسوی گفت: کسی منکر اصلی بودن فقه و اصول نیست، اما می شود درکنار آنها برای کسانی که می خواهند کارهای دقیق‌تر و با استمرار انجام دهند متون دیگری اضافه کرد. استاد حوزه علمیه قم به نحوه جذب طلاب در حوزه اشاره کرد و گفت: در اطلاع رسانی نسبت به پذیرش طلاب نیازمند ...

:

ﺑﺎزار اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط دو ﺳویه ﺑﺎزار و ﺣوزهھﺎی ﻋﻠﻣیه ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽﺷود

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ واﻋﻆ ﻣﻮﺳﻮی، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ، ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد. وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود: ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ھﺮ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ، اﻋﻢ از ﺑﺎزاری و ﻏﯿﺮ ﺑﺎزاری، ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﻔﺒﺎی دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ. ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزهھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺖ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺑﻖ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﺑﺎزاری ﻣﺴﺠﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزار اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ. ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻋﻆ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزاریھﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺣﮑﺎم دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﮐﺴﺒﺸﺎن از ﻣﺴ...

:

حوزه علميه براي جذب طلاب جديد به تحقيقات محلي اهميت دهد

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد واعظ موسوي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، پيرامون جذب طلاب جديد براي تحصيل در حوزه هاي علميه گفت: براي گزينش طلاب جديد نبايد به امتحانات ورودي حوزه و مصاحبه هاي مرسوم اكتفا شود؛ بلكه بايد كساني از سوي حوزه مأموريت پيدا كنند تا با حضور در محل زندگي و محيطي كه طلبه در آن رشد كرده است از نزديك تحقيقاتي را در اين زمينه داشته باشند. وي ادامه داد: مسأله تحقيقات در حوزه ها بايد مانند ساير نهادهاي كشوركه براي جذب نيرو در آن دقت به خرج مي دهند، جدي گرفته شود. عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به مشخص نبودن اهداف طلبگي براي بيشتر علاقه مندان به دروس حوزوي خاطر نشان كرد: افرادي كه مي خواهند وارد حوزه هاي علميه شوند به سبب تحقيق نكردن در اين باره و آشنا نبودن با فضاي حوزه دچار تضادهاي مي شوند و احساس مي كنند، توقعاتي كه نسبت به حوزه و برنامه هاي آن داشته اند، برآورده نشده است؛ از اين رو بايد كساني باشند تا اين عزيزان را راهنمايي كرده و اين گونه ...

:

معاصرت، حجاب مشاهده تحول است

رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه فرارسيدن سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با هوشياري امسال را«سال نوآوري و شکوفايي» نام نهادند.  ايشان چندي پيش در ديدار مسؤولان و نخبگان حوزه‌هاي علميه نيز بر ضرورت تحول و مديريت آن در حوزه‌هاي علميه تأکيد کردند و خواستار تغييراتي در زمينه‌هاي آموزشي، مديريتي و تبليغي در کشور شدند.  تلفيق اين دو محور مهم و اساسي، ما را بر آن داشت تا در قالب گفت‌وگوهايي، ديدگاه‌هاي مسؤولان و فضلاي برجسته حوزه را انعکاس دهيم تا به عزم جدي و همگاني حوزه علميه در زمينه تحول، نوآوري و در نتيجه شکوفايي روزافزون کمک كنيم.  گفت‌‌وگوي پيش رو، ديدگاه‌هاي حجت‌الاسلام سيد محمد واعظ موسوي، عضو دبيرخانه نشست دوره‌اي اساتيد سطوح عالي و خارج حوزه علميه قم و عضو مجلس خبرگان رهبري در زمينه تحول در حوزه علميه است.  حجت‌الاسلام واعظ موسوي از اساتيد برجسته سطوح حوزه علميه قم، بيش از بيست سال به تدريس ادبيات و بيش از ده سال به تدريس سطح مشغول است. وي تا کنون چهار دوره رسائل و مکاسب و سه دو...

:

عضو مجلس خبرگان رهبري: تحول در حوزه نيازمند ابزار مناسب است

حجت‌الاسلام سيد محمد واعظ موسوي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا با اشاره به ديدار رهبر معظم انقلاب با حوزويان اظهار داشت: ديدار با رهبر معظم انقلاب و بهره‌مندي از ديدگاه‌هاي ايشان که خود فرزند حوزه‌اند، آرزوي ديرينه و دغدغه بسياري از دلسوزان و مسؤولان حوزه بود. وي با بيان اين‌كه برخي مسائل مطرح شده در بيانات رهبر معظم انقلاب به آرزو بدل شده و شتاب بيشتر در اين باره ضروري است، افزود: در جا زدن گناهي نبخشودني است و حرکت بايد طوري تنظيم شود که افزون بر رفع نيازهاي كنوني، برنامه‌ريزي براي آينده هم در دستور كار قرار گيرد. استاد برجسته حوزه علميه قم در اختيار داشتن ابزار مناسب را زمينه تحول در حوزه دانست و گفت: مديريت در هر نهادي حرف اول را مي‌زند، يعني اگر کارآمد و داراي اختيارات تام باشد و ربه ابزارهاي لازم نيز دسترسي داشته باشد، مي‌تواند جريان‌ها را به سمتي سوق دهد که جلوي بروز بسياري از مشکلات را بگيرد. حجت‌الاسلام واعظ موسوي در ادامه اظهار داشت: ساختار حوزه علميه به شك...

صفحه ۹ از ۹« بعدی...۴۵۶۷۸۹
تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ میباشد.
وحید مروتی
تماس با طراح
قالب وردپرس