اطلاع‌رسانی

امتیازات شیوه آموزش دروس آزاد حوزه علمیه

 

 

1-           آزادی انتخاب استاد توسط طلاب.

 از دیدگاهی دقیق و فنی برکات انتخاب آزادانه استاد، از میان تعداد کثیری از اساتید و نخبگان فن عبارتند از :

  • الف: ارتباط وثیق عاطفی و معنوی بین معلم و متعلم

سیر طبیعی اقتضا می کند که هر دانش پژوهی ، استادی را برگزیند که مطابق ذوق و سلیقه او باشد و همین امر، علاقه بین طرفین (استاد و شاگرد) را که فاکتور مهمی در تعلیم و تربیت است در پی خواهد داشت که اولا: موجب پدیدار شدن انگیزه ای قوی برای تعلم است. ثانیا: گرایش طلاب به الگو برداری از اساتید تشدید می شود ثالثا : پذیرش تذکرات اخلاقی و راهکارهائیکه از جانب استاد ارائه می شود را آسان میکند رابعا: عامل مهمی در جهت تقویت انگیزه زائدالوصف استاد برای بهره گیری از تمام توانمندیهای خویش در ارائه مشاوره همراه با نظارت و کنترل طلاب می شود.

  • ب : در حوزه ای که اساس آن بر اخلاق و تقوا استوار است، بیشتر اساتیدی منتخب طلاب قرار میگیرند که از ویژگیهای اخلاقی و صفات پسندیده برخوردار باشند. از اینرو معنویت و اخلاق ، بطور طبیعی در میان طلاب جایگاه ویژه ای پیدا کرده و رشد می کند.
  • ج: انتخاب بر اساس سطح دانش متعلم و کیفیت درس ارائه شده

از آنجائیکه کیفیت دروس ارائه شده از جهت علمی متفاوت است ( بعضی از اساتید به عمق و حواشی می پردازند و برخی دیگر بیشتر در توضیح عبارات و تصحیح مقدمات بحث اهتمام دارند) و سطح علمی طلاب نیز مختلف است (بعضی از آنها به توضیح اضافی متن نیازی ندارند در حالیکه برخی دیگر محتاج توضیح اضافی و تکثیر امثله هستند) لذا هر طلبه ای درسی را بر می گزیند که با سطح معلومات او منطبق باشد.

  • د: امکان برخورداری از کلاسهای خصوصی و کم جمعیت، مخصوصا برای طلابی که شرکت در درسهای عمومی و پر جمعیت برای آنها فائده چندانی نداشته و نیازمند ارتباط مستمر با استاد جهت رفع اشکالات و فهم عمیق میباشند.
  • ه : رقابت سالم و سازنده بین اساتید: انتخاب آزادانه اساتید موجب رقابتی سالم و منطقی بین اساتید می شود و لذا آنان با مطالعه و تحقیق و دقت بیشتری تدریس می نمایند تا بتوانند حوزه درسی خود  را دائر نگهدارند.
  • و: برخورداری از امکان گزینش و تعویض استاد در طول سال تحصیلی : در این روش طلبه تا زمانیکه از درس یک استاد استفاده کند، بر سر درس او حاضر می شود و هر گاه احساس نمود که استاد او را اقناع نمی کند استاد دیگری را بر می گزیند.

2-            امکان رشد و شکوفائی استعدادهای ناشناخته

در پرتو دروس آزاد فضلائی که احساس میکنند توانایی تدریس و اشتیاق لازم را دارند می توانند اعلان درس کرده و بطور طبیعی در آزمون انتخاب و استقبال طلاب سنجیده شوند تا در صورت مقبولیت ، به تدریس ادامه داده و موجبات تعالی  خود و طلاب را فراهم آورند.

3-           پرهیز از انتخاب سلیقه ای اساتید توسط مدیران مدارس

هر چند در مدارس تحت برنامه اساتیدی فاضل و توانمند اشتغال به تدریس دارند، لکن انتخاب و گزینش استاد بر اساس تشخیص مدیر مدرسه میباشد و از آنجا که قانونی جامع و مدون جهت برگزیدن استاد در اختیار نیست سلیقه و ذوق مدیر معیار اصلی دعوت از اساتید است و این امر

  • اولا: موجب سلب امکان تدریس از استعدادهای ناشناخته می شود
  • ثانیا: چه بسا ناخواسته باعث بروز مشکلاتی در امر آموزش است و حتی در بهترین فرض ممکن، عده ای از طلاب که رضایت نسبت به نحوه تدریس استاد ندارند مجبورند تا آخر سال بالاجبار در آن درس حضور پیدا کنند.
  • ثالثا: اساتید موفق و با تجربه و شناخته شده نیز احیانا به دلیل عدم مطابقت با سلیقه مدیر و مسئولین امر و یا محدودیت امکانات از گردونه تدریس حذف خواهند شد.

4-           حفظ استقلال حوزه

که همواره بزرگان و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و مرحوم حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته و دارند.

5-           مصرف کمتر بیت المال

البته بدون تردید دروس آزاد کاستی هائی نیز دارد که نیازمند تقویت نقاط قوت و بازبینی های دائم و همیشگی و بهره گیری از نظرات صاحبنظران و دلسوزان عرصه علم و عمل در رفع نواقص و به حداقل رساندن معایب می باشد.

نوشته شده در: دیدگاه

ارسال دیدگاه: (0) ←

ارسال دیدگاه