کفایة الاصول

بر اهل دقت و نظر و همه کسانی که با علوم حوزوی آشنا هستند روشن است که پویایی و بالندگی مکتب اسلام اصیل و پاسخگو بودن آن به تمام مسائل در تمام اعصار و قرون در گرو اجتهاد و تلاش فراگیر علمی و عملی فرهیختگان این مکتب بوده است. نیل به مقام اجتهاد در گرو علوم مختلفی از قبیل ادبیات عرب (اعم از صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع) تفسیر، رجال، حدیث، اصول و… بوده، و در این میان، علم اصول فقه دارای سهم بسزائی است؛ بطوریکه نامگذاری این علم بدلیل ریشه ها و مبانی استنباط احکام شرعیه ایست که در آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. الفبای این احکام از زمان حضور معصومین در حوزه ها مطرح بوده و همزمان با بقیه دانشها دگرگونی و پیشرفت داشته و اندیشمندان زیادی در این تطور دارای نقش موثری بوده اند.

 

علامه عظیم الشان و محقق بزرگوار مرحوم آخوند محمد کاظم خراسانی (1255- 1329 ه.ق.) خالق اثر جاوید کفایه الاصول در زمره بزرگانی است که خورشید وجودش در آسمان رفیع علوم مختلف از جمله فقه و اصول می درخشد. در عظمت و جلالت مقام و منزلت ایشان همین بس که استاد همه علما و فقهای بزرگ حوزه های علمیه جهان تشیع پس از خویش است؛ و همه نام آوران عرصه فقه و اصول در کنار سفره پر برکت اصولی او نشسته اند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان مکتب اصولی این شخصیت کم نظیرند.

کتاب گرانسنگ کفایه الاصول در میان همه کتب درسی رشته اصول فقه در حوزه های علمیه، از جمله کتابهایی است که مشتمل بر یک دوره کامل مباحث اصولی بوده و با عباراتی موجز و دقیق، محتوائی بسیار عمیق را ارائه نموده است. چیزی که عظمت این کتاب را به خوبی نشان می دهد این است که در عالی ترین مرحله از سطح و بعد از رسائل و مکاسب به عنوان پایان بخش سطوح عالیه خوانده می شود. البته برای اینکه دقائق این کتاب، مورد غفلت قرار نگیرد و طلاب بتوانند همه مطالب مطروحه در این کتاب را بیاموزند، از طرف مرکز محترم مدیریت حوزه علمیه، آن را به 4 بخش تقسیم نموده اند، تا در هر سال تحصیلی یک بخش از آن خوانده شود، و در دوره های تخصصی و اجتهادی خارج اصول نیز محور اصلی مباحث فقیهان و محققان قرار گیرد. تقریبا همه اساتید خارج اصول، مباحث خود را بر اساس کفایه طرح میکنند. از مهمترین ویژگیهای این کتاب آن است که جدیدترین آراء اصولِ عصر خود، یعنی آراء شیخ اعظم انصاری و صاحب فصول و میرزای قمی را به بهترین نحو ممکن به نقد و بررسی نشسته است.

استاد واعظ موسوی نیز پس از آنکه سالهای متمادی در سطوح به تدریس موفق اشتغال داشتند و چند سال در گرگان و قم کتابهای رسائل و مکاسب را تدریس نمودند، از سال 1383 تدریس کفایه را در مسجد امام زین العابدین و مدرسه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی آغاز نمودند؛ و پس از آن محل تدریس را به مدرسه دارالشفاء منتقل نموده و تا کنون 5 دوره کامل کفایه را تدریس نموده اند که همواره از سوی طلاب مورد استقبال قرار گرفته است.

ایشان هم اکنون به تدریس دوره ششم کفایه اشتغال دارند و در سال تحصیلی 93-1392 دو بخش از آن را تدریس می کنند.
دروس سال جاری در ساعت 8 صبح در مدرس 59 مدرسه گلپایگانی از اول، و شروع کلاس از روز چهارشنبه 25 شهریور 94 خواهد بود.